Styrelsen 2019

Ordförande: Frida Nimrodsson, 070-231 19 34
Vice ordförande: Siv Konradsson, 090-661 46
Sekreterare: Katarina Hedman, 070-229 16 51, katarina.konradsson@gmail.com
Kassör: Birgitta Olsson
Övriga ledamöter: Viktoria Jakobsson, Marika Johansson, Mari Lundborg Sjöstedt
Suppleanter: Johanna Ågran och Tina Hedberg Johansson

Valberedning:
Ann-Cristin Lundberg 0934-411 11, sammankallande