Styrelsen 2017

Styrelsen 2017

Ordförande: Siv Konradsson
Vice ordförande: Frida Nimrodsson
Sekreterare: Katarina Konradsson
Kassör: Birgitta Olsson
Övriga ledamöter: Viktoria Jakobsson, Marika Johansson, Mari Lundborg Sjöstedt
Suppleanter: Johanna Ågran och Klara Sjöstedt

Valberedning:
Ann-Cristin Lundberg 0934-411 11
Elin Dahl
Linnea Sjöstedt