Styrelsen 2022

Ordförande: Katarina Hedman, 070-229 16 51, katarina.konradsson@gmail.com
Vice ordförande: Mari Lundborg Sjöstedt, paratimes@hotmail.com
Sekreterare: Marika Johansson, semlamarika@hotmail.com
Kassör: Birgitta Olsson, birgittaolsson120@gmail.com
Övriga ledamöter: Susanne Lundberg, Siv Konradsson och Maria Holmgren
Suppleanter:  Pernilla Christensen, Rebecca Persson

Valberedning:
Ann-Christin Lundberg 0934-411 11, sammankallande
Viktoria Jakobsson
Bent Christensen