Styrelsen 2021

Ordförande: Katarina Hedman, 070-229 16 51, katarina.konradsson@gmail.com
Vice ordförande: Frida Nimrodsson, 070-231 19 34
Sekreterare: Johanna Ågran, 072-575 34 38, johanna.agran@gmail.com
Kassör: Birgitta Olsson
Övriga ledamöter: Marika Johansson, Mari Lundborg Sjöstedt och Susanne Lundberg
Suppleanter:  Siv Konradsson och Maria Holmgren

Valberedning:
Ann-Christin Lundberg 0934-411 11, sammankallande
Viktoria Jakobsson
Lena Sjöström