Styrelsen 2018

Styrelsen 2018

Ordförande: Frida Nimrodsson
Vice ordförande: Siv Konradsson
Sekreterare: Katarina Konradsson
Kassör: Birgitta Olsson
Övriga ledamöter: Viktoria Jakobsson, Marika Johansson, Mari Lundborg Sjöstedt
Suppleanter: Johanna Ågran och Klara Sjöstedt

Valberedning:
Ann-Cristin Lundberg 0934-411 11
Elin Dahl
Linnea Sjöstedt