Styrelsen 2024

Ordförande: Maggie Wendel
Vice ordförande: Maria Holmgren
Sekreterare: Marika Johansson
Kassör: Pernilla Christensen
Övriga ledamöter: Martin Hansson, Helena  Sandström och Mari Lundborg Sjöstedt
Suppleanter:  Göran Larsson och Anna Lagerström

Valberedning:
Birgitta Olsson,  sammankallande
Rebecca Persson
Bent Christensen

Kontakta styrelsen: vasterbotten@wssk.se