Styrelsen 2023

Ordförande: Maria Holmgren
Vice ordförande: Martin Hansson
Sekreterare: Marika Johansson, semlamarika@hotmail.com
Kassör: Pernilla Christensen
Övriga ledamöter: Birgitta Olsson, Helena  Sandström och Mari Lundborg Sjöstedt
Suppleanter:  Maggi Wendel och Rebecca Persson

Valberedning:
Siv Konradsson, 073 0704477, sammankallande
Katarina Hedman
Bent Christensen