Medlemsskap

För att vara med på våra aktiviteter måste ni vara medlem i Welsh springer spanielklubben.

Medlemsansvarig

Monica Seiron

Badhusgatan 29
261 30 Landskrona

Tel: 0722-39 95 05
medlemsregistret@wssk.se
Skicka ett mail vid adressändring.

Du kan också välja att betala in avgiften till WSSKs postgiro 32 94 84-0 och i meddelanderutan ange ditt namn och fullständiga adress! Glömmer du adressen så kan vi aldrig nå dig, t ex skicka vår tidning.

Ordinarie medlem 250 SEK
Familjemedlem   50 SEK
Gåvomedlemskap 100 SEK
Utlandsmedlemskap 350 SEK

Familjemedlemskap gäller person i samma hushåll som den fullbetalande ordinarie medlemmen. Familjemedlem erhåller inte klubbens tidning men har f ö samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlemmar.

Gåvomedlemskap kan bara lösas av uppfödare och gäller för valpköpare. Valparna får vara högst fyra månader gamla och medlemskapet räcker ett år. Valpköparna blir fullvärdiga medlemmar och erhåller tidningen.

Glöm inte att ange namn och tydlig adress.