Medlemskap

För att vara med på sektion Västerbottens aktiviteter måste ni vara medlem i Welsh Springer Spanielklubben, vilken är vår huvudklubb.

Ordinarie medlem 250 SEK
Familjemedlem   50 SEK
Gåvomedlemskap inom Sverige 100 SEK
Utlandsmedlemskap 350 SEK

Familjemedlemskap gäller person i samma hushåll som den fullbetalande ordinarie medlemmen. Familjemedlem erhåller inte klubbens tidning men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlemmar.

Gåvomedlemskap kan bara lösas av uppfödare och gäller för valpköpare. Valparna får vara högst fyra månader gamla och medlemskapet räcker ett år. Valpköparna blir fullvärdiga medlemmar och erhåller tidningen.

Så här gör du för att bli medlem

BLI NY MEDLEM

BLI FAMILJEMEDLEM

GÅVOMEDLEMSKAP

Adressändring

Om du vill ändra adress, e-post, telefonnummer eller avsluta medlemskap eller om du inte vill eller kan använda webbfunktionen för att bli medlem så kan du använda denna länk

Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar ditt medlemskap i WSSK.
Postadress: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna
Telefon: 08 – 795 33 44 (telefontider mån-fre kl 10-12 och 13-15)
E-post:medlem@skk.se

VÄLKOMMEN OCH TACK FÖR ATT DU BLIR MEDLEM!