Medlemskap

För att vara med på sektion Västerbottens aktiviteter måste ni vara medlem i Welsh Springer Spanielklubben, vilket är vår huvudklubb.

För att bli medlem betalar du in avgiften till WSSKs postgiro 32 94 84-0. I meddelanderutan anger du ditt namn, e-post och fullständiga adress! Adressen behövs för att du ska kunna få vår medlemstidning. Glömmer du adressen kan vi aldrig nå dig.

Ordinarie medlem 250 SEK
Familjemedlem   50 SEK
Gåvomedlemskap 100 SEK
Utlandsmedlemskap 350 SEK

Familjemedlemskap gäller person i samma hushåll som den fullbetalande ordinarie medlemmen. Familjemedlem erhåller inte klubbens tidning men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlemmar.

Gåvomedlemskap kan bara lösas av uppfödare och gäller för valpköpare. Valparna får vara högst fyra månader gamla och medlemskapet räcker ett år. Valpköparna blir fullvärdiga medlemmar och erhåller tidningen.

Återigen, glöm inte att ange namn och tydlig adress.

Vid frågor eller funderingar kan du höra av dig till huvudklubbens medlemsansvarig;

Monica Seiron

Badhusgatan 29
261 30 Landskrona

Tel: 0722-39 95 05
medlemsregistret@wssk.se
Skicka ett mail vid adressändring.